Δημόσια ασφάλιση

Ο όμιλος LifeCheck έχει σύμβαση με όλα τα δημόσια ταμεία. Προκειμένου να εκτελέσετε τις εξετάσεις σας στα διαγνωστικά κέντρα / πολυϊατρεία LifeCheck, θα πρέπει:

  • Στο παραπεμπτικό που σας έχει εκδώσει ο κλινικός ιατρός, να είναι ευκρινής η σφραγίδα και η υπογραφή του.
  • Η ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασής σας, να μην υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του παραπεμπτικού.