Στόχος μας, η άμεση εξυπηρέτησή σας, αξιόπιστα και έγκυρα.

29 ειδικότητες διαθέσιμες στις σύγχρονες μονάδες μας παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Διαθέσιμο σε 23 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 7 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 9 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 5 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 5 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 3 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 3 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 7 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 1 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 2 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 1 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 1 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 2 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 3 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 5 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 2 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 2 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 5 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 4 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 1 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 4 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 2 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 4 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 2 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 2 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 3 εργαστήρια