Στόχος μας, η άμεση εξυπηρέτησή σας, αξιόπιστα και έγκυρα.

29 ειδικότητες διαθέσιμες στις σύγχρονες μονάδες μας παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Διαθέσιμο σε 24 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 11 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 10 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 5 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 5 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 3 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 3 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 7 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 1 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 4 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 1 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 1 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 2 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 4 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 5 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 2 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 2 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 5 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 5 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 1 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 4 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 2 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 4 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 2 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 2 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 3 εργαστήρια