Στόχος μας, η άμεση εξυπηρέτησή σας, αξιόπιστα και έγκυρα.

29 ειδικότητες διαθέσιμες στις σύγχρονες μονάδες μας παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Μικροβιολογικό
Διαθέσιμο σε 25 εργαστήρια
Υπέρηχοι Σώματος – Doppler – Triplex Αγγείων
Διαθέσιμο σε 12 εργαστήρια
Καρδιολογικό
Διαθέσιμο σε 12 εργαστήρια
Παθολογικό
Διαθέσιμο σε 6 εργαστήρια
Παιδιατρικό
Διαθέσιμο σε 7 εργαστήρια
Γενικής Ιατρικής
Διαθέσιμο σε 3 εργαστήρια
Δερματολογικό
Διαθέσιμο σε 3 εργαστήρια
Γυναικολογίας – Μαιευτικής
Διαθέσιμο σε 8 εργαστήρια
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
Διαθέσιμο σε 1 εργαστήρια
Κοσμητική Ιατρικής - Laser
Διαθέσιμο σε 4 εργαστήρια
Αιματολογικό
Διαθέσιμο σε 1 εργαστήρια
Αγγειοχειρουργικό
Διαθέσιμο σε 1 εργαστήρια
Αλλεργιολογικό
Διαθέσιμο σε 2 εργαστήρια
Γαστρεντερολογικό
Διαθέσιμο σε 4 εργαστήρια
Ενδοκρινολογικό
Διαθέσιμο σε 7 εργαστήρια
Νευρολογικό
Διαθέσιμο σε 3 εργαστήρια
Νεφρολογικό
Διαθέσιμο σε 2 εργαστήρια
Ορθοπαιδικό
Διαθέσιμο σε 6 εργαστήρια
Οφθαλμολογικό
Διαθέσιμο σε 5 εργαστήρια
Πελματογράφος
Διαθέσιμο σε 1 εργαστήρια
Ρευματολογικό
Διαθέσιμο σε 5 εργαστήρια
Χειρουργικό
Διαθέσιμο σε 3 εργαστήρια
Ωτορινολαρρυγγολογικό
Διαθέσιμο σε 3 εργαστήρια
Πνευμονολογικό
Διαθέσιμο σε 3 εργαστήρια
Πλαστικής Χειρουργικής
Διαθέσιμο σε 2 εργαστήρια
Ουρολογικό
Διαθέσιμο σε 4 εργαστήρια
Διαθέσιμο σε 1 εργαστήρια